Policemanka

Kako se kaže ženski policajac?
- Rupa u zakonu.