Biber

Pita učiteljica Pericu:
- Reci, Perice, zašto se upotrebljava biber?
- Za spavanje.
- Kako za spavanje, Perice?
- Pa lijepo. Tata kaže svaku večer mami: "Daj da ti ga zabiberim pa da bolje zaspiš".