Lovac Luka

- Gospodine, srce vam ne kuca normalno. Sigurno se mnogo nervirate? – kaže liječnik pacijentu lovcu.
- To vam je, doktore, od lova.
- Ne može biti! Lov je čista rekreacija na svježem zraku.
- Da, ako lovite s dozvolom za lov.