Spašavaj se tko može

Zašto mornarica prima više neplivača od plivača?
Zato što neplivači bolje brane brod koji tone.