Kad Bračanin jede kokošju juhu

Kad Bračanin jede kokošju juhu?
Kad je Bračanin bolestan ili kad je koka bolesna.