Ne seksaju se

Što radi bračni par prve bračne noći?
Broji novac sa svadbe.