Zagorska apstinencija

Koliko Zagorac smije popiti da u krvi ima samo 0,5 promila alkohola?
Tri dana ništa.