Predizborna šutnja

Što je predizborna šutnja?
- Jedan dan kad političari ne lažu.