Nesporazum

Već treći put policajac zaustavi vozača cisterne pa ga upozori: - Alo, pa curi vam voda iz cisterne.
Vozač će na to: - Po treći put – ovo je cisterna za pranje cesta.