Kriza u Hrvatskoj

Zašto je kriza došla u Hrvatsku?
Vratila se kući da umre.